שאלות ותשובות בתחום המשפחה

לידה בשבת

בע"ה שמירה על הילדים כשהלידה בשבת שאלה: נשאלתי מאדם שאשתו עומדת לילד, ובביתם שלושה ילדים קטנים מאוד, אם יצטרכו לצאת בשבת האם יוכל להתקשר לאחיו שיבוא לשמור על הילדים ? תשובה: רק כמוצא אחרון, אם אין אפשרות לקרוא לו בדרך מותרת, או להסתדר ע"י שכנים או קרובים, וכדומה. ובלית ברירה יוכל גם אחיו לענות כדי …

לידה בשבת לקריאה »

עבר הווסת ולא בדקה

בה"י עבר הווסת ולא בדקה שאלה: אשה שהגיע יום הווסת, ושכחה ולא עשתה בדיקה. א. האם היא מותרת לבעלה? ב. וכן האם עקרה את יום הווסת הקבוע ושאינו קבוע? תשובה: א. אם ביום הווסת הקבוע שלה או בעונה בינונית, שכחה ולא עשתה בדיקה, אסורה עד שתבדוק, ואפי' לאחר כמה ימים חייבת לעשות בדיקה זו, ואם …

עבר הווסת ולא בדקה לקריאה »

דיני הוסת בלוקחת כדורים

בה"י שאלה: אשה שהיה לה ווסת קבוע או שלא היה לה ווסת קבוע ולוקחת כדורים שמונעים את ביאת הווסת, וטבע הכדורים שמונעים מן הדם לבוא עד שמפסיקה את הכדורים, ולאחר יום או יומיים מגיע הווסת, והשאלה : א. מה הדין האם צריכה לפרוש בעונה לפי ראיית הדם או היות והווסת הגיעה בגלל הכדור לא צריכה …

דיני הוסת בלוקחת כדורים לקריאה »

חיתוך חבל הטבור ע"י הבעל

בע"ה חיתוך חבל הטבור ע"י הבעל שאלה: האם מותר לבעל לחתוך את חבל הטבור (כשיש מי שיחתוך, ואינו פיקוח נפש) ? ואם כן, האם אפשר גם בשבת ? תשובה: מכיוון שסביר שיכשל בנגיעה וראית מקומות המכוסים, הדבר לא מומלץ ולא ראוי, מי שבכל אופן מתעקש וזה מאוד חשוב לו (או לה) יוכל רק אם יודע …

חיתוך חבל הטבור ע"י הבעל לקריאה »

ישיבה על מטת בעלה יחד איתו

בס"ד ישיבה על מטת בעלה יחד איתו שאלה: האם מותר לאשה בימי נדתה לשבת על מטת בעלה בשעה שגם הוא יושב עליה. תשובה: כתב מרן השלחן ערוך (סימן קצה סעיף ה) בזה"ל, לא ישב על מטה המיוחדת לה אפילו שלא בפניה, עכ"ל. והטעם לזה מבואר בבית יוסף (שם) שיש בזה משום הרגל עבירה. ונחלקו הפוסקים …

ישיבה על מטת בעלה יחד איתו לקריאה »

חיוב בדיקה בעונה בינונית כשבעלה בחו"ל

שאלה: האם חיוב בדיקה בעונת ווסתה הוא דווקא שרוצים לשמש אך במידה והבעל לא נמצא בבית כגון שהוא נסע לחו"ל, או באופן שלא רוצים לשמש מכל סיבה שהיא האם ישנה חיוב בדיקה: תשובה: בבדיקת עו"ב נראה שיש להקל אם יודעים וודאי שאינם הולכים לשמש וכגון שבעלה בחו"ל, אך אם יש צד שישמשו אין להתיר וצריכה …

חיוב בדיקה בעונה בינונית כשבעלה בחו"ל לקריאה »

כתם על בגד תחתון לבן שהוכהה מראיתו

הנדון: כתם על בגד תחתון לבן שהוכהה מראיתו שאלה: מראה דם הנמצא על בגד תחתון שהיה לבן אך הוכהה מראיתו מחמת כיבוס והתיישנות עד שנראה כבגד תחתון בצבע אפור, האם יש לטהר את הכתם כדין מראה על בגד צבעוני בהיר כפי שפסק מרן מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בטה"ב ח"א (במשמרת הטהרה ע' שצ), או שמא …

כתם על בגד תחתון לבן שהוכהה מראיתו לקריאה »

דם בתולים לכלה מעוברת

בס"ד דם בתולים לכלה מעוברת שאלה: כלה שנתעברה בעודה בתולה, האם תחשוש לדם בתולים. תשובה: קרום הבתולים הינו קפל דק של קרום בפתח הנרתיק, הקצוות הפנימיים של הקרום נוגעים זה בזה, וידוע שישנם כמה סוגי קרומים. ישנם נשים שיש להם קרום בתולים גמיש ואינו נקרע בביאות אלא נמתח ואחר כך חוזר למקומו, ואינה נאסרת על …

דם בתולים לכלה מעוברת לקריאה »

מטה מיוחדת כשמתארחים אצל ההורים

בס"ד גדר מטה מיוחדת כשמתארחים אצל ההורים שאלה: אנו זוג צעיר, ומתארחים אצל ההורים כל שבת שלישית, ואנו ישנים באותו חדר שההורים נותנים לנו, האם המטה שבדרך כלל אני ישנה שם נקראת מטה המיוחדת לה, שאסור לבעל לשבת שם, או לא. תשובה: כתב הרשב"א (תורת הבית הארוך בית שביעי שער ב דף ג:) וז"ל, כתב …

מטה מיוחדת כשמתארחים אצל ההורים לקריאה »

פרישה בעונת אור זרוע

בה"י עונת אור זרוע שאלה: האם צריך לפרוש עונה אחת לפני יום הפרישה הרגיל? תשובה: הפרישה בעונה לפני יום הפרישה הרגיל, נקרא בשם עונת אור זרוע על שם בעל הספר שמביא חומרא זו, ולמעשה האשכנזים קיבלו עליהם חומרא זו, והספרדים שנוהגים לפי הרב הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, לא נוהגים כך אלא פורשים רק ביום …

פרישה בעונת אור זרוע לקריאה »

הערה לאשה בהלכה

שאלה: האם אדם מצווה להעיר לאשתו מתי שעוברת על הלכה, והאם יש דין להקל מצד שלום בית על אף שאם זה היה חברו היה צריך להעיר לו, ומה הדין בהלכות שקשורות לבעל:? תשובה: הגם שאדם מצווה במצוות תוכחה, וכפי שנאמר " הוכח תוכיח" וכ"ש בבני ביתו שצריך להנהיגם בדרכי התורה וההלכה, צריך האדם לדעת שיש …

הערה לאשה בהלכה לקריאה »

קיום עונה בפני קטן

שאלה: ביתנו קטן ויש בו חדר שינה אחד ויש לו בן בן שלש שנים שיודע לדבר הישן עימם בחדרם בתוך עריסה (לול) האם ניתן לקיים מצות עונה בשעה שהוא יישן ושמיכה פרוסה על מעקה של העריסה כך שאם הוא יתעורר הוא לו יראה כלום. תשובה: מותר. מקורות: הנה פסק חאו"ח מרן השו"ע (סימן רמ סעיף …

קיום עונה בפני קטן לקריאה »