הרב אורן שוב

בעל כושר לדינות, רב ומו"צ

Avatar photo
דין-אשה-בימי-טומאתה-בשתיית-כוס-הקידוש-לאחר-בעלה

דין אשה בימי טומאתה בשתיית כוס הקידוש לאחר בעלה

שאלה: האם מותר לאישה בימי טומאתה לשתות מן הכוס של הקידוש אחר ששתה ממנו בעלה או שיכולה לשתות רק אחר שבני הבית שתו מן הכוס של הקידוש. תשובה: מותר לאישה לשתות מכוס הקידוש מיד אחר ששתה ממנו בעלה, ואחר כך ישתו בני הבית, ואין צריך להקפיד שישתו קודם בני המשפחה והיא תשתה אחריהם. הנה הראב”ד …

דין אשה בימי טומאתה בשתיית כוס הקידוש לאחר בעלה לקריאה »

הרחת-בושם-אשתו-נדה

הרחת בושם אשתו נדה

שאלה: האם מותר לבעל להתכוין להריח את הבושם שעל גופה ובגדיה של אשתו בימים אשר איננה טהורה. תשובה: אין לבעל להתכוין להריח את ריח הבושם אשר נמצא על גופה של אשתו בזמן אשר איננה טהורה, שדבר זה עלול להביאם לידי איסור. הנה הרמב”ם (פרק ט מהלכות ברכות הלכה ח) כתב בשמים של ערוה מן העריות …

הרחת בושם אשתו נדה לקריאה »

האם הטבילה עולה בחפיפה במים קרים

האם הטבילה עולה בחפיפה במים קרים

שאלה: התקלקל הבוילר ולא היה מים חמים, ולכן חפפה את שערותיה במים קרים, ועיינה וראתה שלא נסתבכו שערותיה וטבלה, ואחר הטבילה נודע לה שהחפיפה במים חמים הוא לא רק מצד תענוג אלא מצד הדין צריך לחפוף במים חמים, ועתה שואלת האם צריכה לחזור ולטבול שוב או שעלתה לה הטבילה. תשובה: בדיעבד שחפפה את שערותיה במים …

האם הטבילה עולה בחפיפה במים קרים לקריאה »

צבע-וסת-לבן-האם-מטמא

צבע וסת לבן האם מטמא

שאלה: נשאלתי, לגבי אישה אשר עקב מחלה קשה נוטלת כדורים חזקים לרפואתה, ועקב כך השתנה צבע דם ווסתה לצבע לבן, האם היא טמאה נידה או שמא כיון שאין דמה אדום אינה טמאה אף-על-פי שרואה בשפע, כיון שרק דם בצבע ‘אדום’ מטמא. תשובה: אישה שאינה מרגישה טוב ונוטלת כדורים וגלולות לרפואתה, ועקב כך דם וסתה ישתנה …

צבע וסת לבן האם מטמא לקריאה »

קיום-מצוות-עונה-בימי-המלחמה

קיום מצוות עונה בימי המלחמה

שאלה: האם מותר לשמש את המיטה בליל טבילה ובזמן עונה בשעת מלחמה? נשאלתי, כיון שעת צרה היא ליעקב וזמן מלחמה הוא בדרום הארץ, וחשש גדול למלחמה גם בצפון ה’ ירחם ויושיע, האם מותר לשמש את המיטה בליל טבילה ובזמן עונה. תשובה: בזמנינו שהמלחמות מתארכות הרבה ימים ה’ ירחם אין לבטל העונה כלל. הנה מרן השולחן …

קיום מצוות עונה בימי המלחמה לקריאה »

ספק מתי פסקה בטהרה

שאלה פסקה בטהרה, אך עתה מסתפקת אם היה זה ביום שני או ביום שלישי, ושואלת מתי תלך לטבול. תשובה הנה כתב החכמת אדם (כלל קיז סעיף טו) אישה שטעתה במנין הימים ולא ידעה כמה הם, זאת אומרת ששכחה באיזה יום פסקה בטהרה, האם ביום שני או ביום שלישי מחמירים בזה ותספור שבעה נקיים מהיום שבוודאות …

ספק מתי פסקה בטהרה לקריאה »

טבילה בליל ראש השנה

שאלה חל ליל טבילת אשתו בליל ראש השנה, האם מותרים בתשמיש המיטה, או ידחו את העונה לאחר ראש השנה. תשובה הנה כתב הסדר היום שראוי וכדאי למנוע עצמו מלשמש את מיטתו בשני הלילות של ראש השנה. וכתב השל”ה הקדוש (דף ריג ע”ב) וזה תמצית דבריו: שאם הוא ליל טבילתה של אשתו כמעט שהוא מצוה הבאה …

טבילה בליל ראש השנה לקריאה »

מתנת חג לאשה

שאלה הוריה של אשתו שלחו לה מחוץ לארץ בגדים לכבוד חג סוכות, האם יכול הבעל לצאת ידי חובת ‘ושמח את אשתו’ בקניית סט צלחות יוקרתיות, שיודע שהיא תשמח מאוד אם יקנה לה סט צלחות, שאמרה לו שהיא מאוד רוצה סט צלחות חדשות לשבת, או שמא קיום המצווה הוא רק בקניית בגד חדש לאשתו ולא בשאר …

מתנת חג לאשה לקריאה »

התרת נדרים לאשה

שאלה ביישוב בו אנו גרים עושים את התרת נדרים בערב ראש השנה ויום הכיפורים אחר הסליחות בחצות הלילה, ואין האישה יכולה לעזוב את הילדים ולבוא לבית הכנסת להתיר את נדריה, האם יכולה למנות את בעלה שליח להתיר את נדריה. תשובה הנה כתב מרן השו”ע ביורה-דעה סימן רכח (סעיף טז) צריך הנודר לבוא לפני המתירים כשיתירו …

התרת נדרים לאשה לקריאה »

טבילה בליל סוכות

שאלה חל ליל טבילתה בליל חג סוכות, האם מותר לבעל לישן בביתו חוץ לסוכה, או אינו יכול וצריך אחר-כך לילך לסוכה ולישן שם. תשובה הנה מרן השולחן-ערוך בסימן תרלט (סעיף ב) פסק אוכלים ושותים ‘וישנים’ בסוכה כל שבעה בין ביום ובין בלילה, ואין ישנים חוץ לסוכה אפילו שינת עראי. וכתב הרמ”א (שם) שנראה לו הטעם …

טבילה בליל סוכות לקריאה »

נמצא נייר עם כתם מקינוח ולא יודעת ממתי

שאלה נשאלתי, אישה שהכינה עצמה לטבילה, בדקה ועיינה גופה ושערה, ואחר-כך נכנסה לנוחיות וקינחה עצמה בנייר טישו, וטבלה ובאה לביתה ושוב נכנסה לנוחיות וקינחה עצמה בנייר טישו, ואחר זמן ראתה שיש לה שם חתיכת טישו, ועתה שואלת האם צריכה לחשוש שנייר זה היה שם קודם הטבילה והוי חציצה, או שמא אינה צריכה לחוש אלא תולה …

נמצא נייר עם כתם מקינוח ולא יודעת ממתי לקריאה »

טבילה בליל שבת עם חתיכות עור יבש

שאלה חל ליל טבילתה בליל שבת, וקודם הטבילה רואה שיש לה חתיכות עור יבשות בשפתיים, האם מותר לה לתולשם בידיה. ואם אסור לתולשם, האם רצועות עור אלו הם חוצצות ואינה יכולה לטבול בשבת וצריכה לדחות את הטבילה, או אינם חוצצות ויכולה לטבול. תשובה הנה המשנה ברורה בסימן שמ (ס”ב) בביאור-הלכה ד”ה יבלת כתב שדבר שהרגילות …

טבילה בליל שבת עם חתיכות עור יבש לקריאה »