אקטואליה בהלכה

אקטואליה בהלכה

דין התחפושות בפורים

הנה מנהג התחפושת בפורים אין לו זכר בש"ס או במדרשי חז"ל ולא הזכירוהו גדולי הראשונים אלא הראשון שהזכיר מנהג זה הוא המהר"י מינץ[1] (סימן טו) ודבריו הובאו ברמ"א (סי' תרצו ס"ח) ומשם לשאר האחרונים. אך תדע שמנגד יש מן הפוסקים שאסרו מנהג זה בכל תוקף מטעם שאין מקורו קדוש אלא מן הגויים הביאוהו שהיו נוהגים …

דין התחפושות בפורים לקריאה »

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות?

תשובה: אמר שלמה המלך"לועג לרש חרף עושהו" (משלי י"ז ה) ולמדו חז"ל (סוטה מג:) שאסור לקיים מצוות בפני המתים שאם מקיימם זה כאילו לועג להם שהמתים אינם יכולים לקיימן מפני שהם פטורים מן המצוות  והיכול לקיימם הרי הוא כעשיר כנגד מי שאינו יכול לקיימם, ולאו דווקא ליד מת ממש אלא ה"ה בבית הקברות. (ברכות יח.) …

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות? לקריאה »

שמות זהים לכלה ולחמות

נשאלתי על ידי בחור בתקופת השידוכין, א.האם מותר לצאת עם בחורה שיש לה אותו שם כמו שיש לאמו?ב. מה לגביי אותו השם אבל בצורה שונה, לדוגמא:אמא – רחל ולבחורה – רחלי, אמא – תמר ולבחורה – תמרה וכו' תשובה:בצוואת רבי יהודה החסיד הזהיר שלא לשאת אשה ששמה זהה לשם אמו, ואם נשאה יש לעשות שינוי …

שמות זהים לכלה ולחמות לקריאה »

האם מותר להניח פלסטר על פצע ביום השבת או שיש חשש בזה משום רפואה

נשאלתי על ידי אחד משכני האם מותר להניח פלסטר בשבת על חתך, או שמא יש לאסור משום רפואה בשבת. ומה הדין להסיר הפלסטר בשבת, וע"י זה יתלשו כמה שערות במקום החתך. איתא בירושלמי (מסכת שבת פרק במה אישה ה"ב) אמר רבי יוסי מכה שנתרפא נותנין עליה רטיה שאינו אלא כמשמרה ע"כ. והביאו ההגהות מיימוניות בפרק …

האם מותר להניח פלסטר על פצע ביום השבת או שיש חשש בזה משום רפואה לקריאה »

האם צריך לקבוע מקום לתפילתו כשמתפלל יחיד בביתו

בתקופה זו של הקורונה שיש אפשרות בה בתי הכנסיות יסגרו שנית, או לחילופין אדם חולה או מבודד בביתו האם כשמתפלל בביתו צריך שייחד לו מקום מיוחד בבית לתפילה כמו בבית כנסת, או דין זה שייך רק בבית כנסת. וכן גבי כל אדם שמכל סיבה שהיא אינו יכול להגיע לבית הכנסת וצריך להתפלל בביתו. איתא בגמ' …

האם צריך לקבוע מקום לתפילתו כשמתפלל יחיד בביתו לקריאה »

האם מותר לגדל כלב, ומה דין טיפולו בחול ובשבת

שאלה: בידוע שכיום משפחות רבות מגדלות כלבים לשעשוע ולשמירה, האם יש איסור הלכתי לגדל כלב? ואם מותר, איזה הלכות צריך לדעת בעניין גידול כלב? תשובה: שנינו בסוף פרק מרובה (בב"ק עט:) לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת ע"כ ופרש"י וז"ל מפני שנושך ומנבח ומפלת אשה מיראתו עכ"ל ע"ש ופסקו הטור …

האם מותר לגדל כלב, ומה דין טיפולו בחול ובשבת לקריאה »

כבוד אשתו ביותר ממה שיש לו

נשאלתי מאברך כולל שתורתו אומנתו ופרנסתו דחוקה לו ביותר, על מה שאמרו חז"ל בגמ' (חולין פד:) "ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו", אם הוא כפשוטו, ועליו ליכנס בחובות בכדי לקנות לאשתו את אשר תחפוץ. א)ראשית חכמה יש לציין שמה שאמרה הגמ' בחולין הנ"ל אינו שורת הדין אלא הנהגה טובה בעלמא, שכן בפשוטו כבוד אשתו, …

כבוד אשתו ביותר ממה שיש לו לקריאה »

האם מותר ללבוש מסכה בצבע וורד

שאלה: נשאלתי מחבר בקהילתנו אודות החיוב בתקופתנו ללבוש מסכה במקומות ציבוריים סגורים. ומספר שכך קרה לו: כשהגעתי לסופר שמתי לב שאין לי מסכה, וכשנגשתי לקנות מסכה מהקיוסק ליד, המוכר אמר שיש לו רק מסכות בצבע ורוד. ונפשו בשאלתו היא האם מותר ללבוש מסכה ורודה או שיש בזה משום 'לא ילבש גבר שמלת אישה'. תשובה: ראשית …

האם מותר ללבוש מסכה בצבע וורד לקריאה »

הנדון: האם רשאי הורה לחסן ילדים כנגד נגיף קורונה אף בהתנגדות ההורה השני לכך

החלטה החלטה זו עוסקת במחלוקת בין ההורים; האם רשאית אם הילדים לחסן את שני הילדים (גילאי 13, 15) בחיסון השני לנגיף קורונה, אף לאור התנגדותו של האב לכך.  נקדים כי אין ספק שבית הדין מוסמך להכריע בכך, שהרי שני ההורים העלו טענות ענייניות לגופן בסוגיה זו, ולא עלתה על ידי מי מהם טענה באשר להעדר …

הנדון: האם רשאי הורה לחסן ילדים כנגד נגיף קורונה אף בהתנגדות ההורה השני לכך לקריאה »

תוקפה של התרת נדרים בימים הנוראים

שאלה: לאור הימים הבאים לקראתנו לשלום המנהג הוא שעושים התרת נדרים בערב ראש השנה ובליל יום הכיפורים בתפילת כל נדרי, האם מי שנדר לחבירו דבר או שנדר לצדקה או נהג מנהג של מצוה כגון להתענות בערב ראש השנה, האם ניתן לסמוך לכתחילה על התרת נדרים ולא חייב לקיים נדרו? תשובה: מקור התרת נדרים מובא בכף …

תוקפה של התרת נדרים בימים הנוראים לקריאה »

מועדי ה' מקראי קודש

אז הנה זה בא שוב. ימי החגים באים לקראתנו לשלום ו-כן, כמו בשנה שעברה גם השנה נתכונן בימי הסליחות, נירא ונריע בימי ראש השנה, ניטהר ביום הכיפורים, נשמח בחג הסוכות וניפרד שוב בשמחה ובערגה בשמיני עצרת ואחריהם נחזור, נחזור שוב לימי השגרה. בדיוק כמו בשנה שעברה ובזו שלפניה ושלפני פניה. לפעמים מתגנבת לה שאלה שמתריסה …

מועדי ה' מקראי קודש לקריאה »

עשרה באב שחל ביום שישי

מבואר בגמ' בתענית שהאבלות ממשיכה ביום י' באב, "מפני שרובו של היכל בו נשרף", וכתב הטור (או"ח סי' תקנ"ח): "תניא בז' באב נכנסו עו"ג להיכל ואכלו בו ושתו בו וקקלו בו יום ח' וט' עד שפנה היום לעת ערב הציתו בו האש ונשרף עד שקיעת החמה ביום י', והיינו דאמר ר' יוחנן אלמלא הייתי התם …

עשרה באב שחל ביום שישי לקריאה »