פסקי דין כלליים

סיוע במקלחת או בשירותים לאישה מבוגרת ע"י איש מותר הלכתית?

סיוע במקלחת או בשירותים לאישה מבוגרת ע”י איש מותר הלכתית?

שאלה: אישה מבוגרת שנמצאת בבית חולים וצריכה סיוע כדי להתקלח וללכת לשירותים, ועקב המצב השורר בארץ, לא היתה אחות בבית חולים שתטפל בה, ובית החולים הציע שאח יטפל בה, האם מותר היות שהיא חולה ונזקקת לטיפול זה או שאסור היות שהטיפול הוא במקומות הצנועים שבגוף תשובה: על ידי אח יהודי יש לאסור, אלא אם יש …

סיוע במקלחת או בשירותים לאישה מבוגרת ע”י איש מותר הלכתית? לקריאה »

המתנה בין בשר לחלב במעוברת, יולדת ומיניקת

המתנה בין בשר לחלב במעוברת, יולדת ומיניקת

שאלה: כמה זמן צריכה להמתין אשה מעוברת או יולדת או מינקת שאכלה בשר ורוצה לאכול מאכלי חלב.  תשובה: מעוברת או יולדת או מניקה שאכלו בשר, ומרגישות צורך לאכול מאכלי חלב (כגון חולשה, או מחסור בחלב במניקה), די להן בהמתנת שעה אחת בין אכילת הבשר למאכלי החלב. ולפני אכילת מאכלי החלב עליהן לברך ברכת המזון או …

המתנה בין בשר לחלב במעוברת, יולדת ומיניקת לקריאה »

איחור הדלקת הנרות בשביל שלום בית

איחור הדלקת נרות חנוכה בשביל שלום בית

שאלה: אישה שחוזרת מהעבודה לבית לאחר זמן הדלקת נרות חנוכה, האם צריך הבעל לאחר את ההדלקה על מנת שהאישה תהיה בהדלקה או שיש להדליק הנרות בזמנם?  תשובה: מעיקר הדין אין על אישה חיוב להיות בהדלקת נרות חנוכה אך במידה והבעל מרגיש שאם לא ימתין לאשתו בזמן הדלקת הנרות, האישה תצטער מזה, לדוגמה כאשר כל בני הבית …

איחור הדלקת נרות חנוכה בשביל שלום בית לקריאה »

דין שטיפת מברשת שיניים בשבת

דין שטיפת מברשת שיניים בשבת

שאלה: המיקלים לצחצח את שיניהם בשבת, האם מותר להם לשטוף את המברשת בתום השימוש? תשובה: מותר לשטוף בשבת את מברשת השיניים בתום השימוש ע”י הזרמת המים עליה מתחת לברז, אלא שמהנכון להחמיר שלא לשפשף את סיבי המברשת בעת השטיפה. ובכזה אופן, רשאי לעשות כן אף אם אינו עתיד שוב לצחצח בה באותה השבת, והמחמיר בכל …

דין שטיפת מברשת שיניים בשבת לקריאה »

בדין הוצאת שערה מבגד בשבת

בדין הוצאת שערה מבגד בשבת

שאלה: מי שמצא שערה על בגדו בשבת, האם יכול להסירה, או שמא יש לאסור בזה משום איסור כיבוס ומשום איסור מוקצה? תשובה: המוצא שערה על בגדו בשבת, רשאי להסיר אותה משם בידו. ואין בזה משום איסור כיבוס, ולא משום מוקצה. נחלקו הפוסקים בדין נוצה שנפלה על בגד, אם מותר להסירה בשבת מעל הבגד או לא, …

בדין הוצאת שערה מבגד בשבת לקריאה »

מיקום וזמן הדלקה נרות חנוכה לחתן שמתחתן בחנוכה

מיקום וזמן הדלקה נרות חנוכה לחתן שמתחתן בחנוכה

שאלה: נשאלתי מחתן (אשכנזי) שמתחתן בחנוכה האם ידליק בבית הוריו קודם שיוצא לחתונתו או לאחר החתונה בביתו, או אולי בשניהם?                              שאלה זו שייכת כמובן גם בחתן ספרדי אם יצא ידי חובה בהדלקת אביו או שעליו להדליק בביתו לאחר החתונה? תשובה: חיוב …

מיקום וזמן הדלקה נרות חנוכה לחתן שמתחתן בחנוכה לקריאה »

האם-אשה-יכולה-לקשור-ציציות-לחיילים

האם אשה יכולה לקשור ציציות לחיילים

נשאלתי: בעקבות מלחמת חרבות ברזל, החיילים שיצאו לחזית ביקשו ציציות, ובעקבות העומס שנוצר, נדבה רוחם של נשות החייל לעזור בקשירת הציציות, האם הדבר מותר? תשובה: מותר לכתחילה לנשים לקשור את הציציות למען החילים ויהי רצון שזכות המצווה תהיה להצלחת החיילים שינצחו ולא יפגעו. וראוי שהגבר יטיל את הציציות בבגד ויעשה קשר ראשון, אם זה מתאפשר בקלות.  …

האם אשה יכולה לקשור ציציות לחיילים לקריאה »

רוח רעה במיטת קומותיים

שאלה: בביתי יש מיטת קומתיים שעליהם ישנים הילדים גדולים, ואחד מהילדים יישן על המיטה העליונה ביום, ובשעה שהוא יישן בא אחד מהילדים והניח חטיפי מאכל במיטה התחתונה, לאחר שהתעורר הילד משנתו התעוררה שאלה אם מותר לאכול מהחטיפים משום חשש רוח רעה, כמבואר בשולחן ערוך (חלק יורה דעה סימן קטז סעיף ה) שלא להניח אוכלים תחת …

רוח רעה במיטת קומותיים לקריאה »

קניית-פרחים-לאשה-כשיש-חשש-סביר-שנקטפו-במהלך-חוה”מ

קניית פרחים לאשה כשיש חשש סביר שנקטפו במהלך חוה”מ

שאלה: האם מותר לקנות (ולמכור) פרחים לנוי בערב שמיני עצרת כשיש חשש סביר שנקטפו במהלך חוה”מ (ומסתבר שאין נחשב כדבר הכרחי שיהיה בו ההיתר של צורך המועד)? תשובה: מותר לקנות, ונראה שבערב שמיני עצרת מותר אף למכור בפרהסיא. הרחבה ומקורות: ראשית נתייחס למצב שנקטף ע”י גוי: יש לידע כי איסור אמירה לעכו”ם נאסר בחוה”מ כבשבת ויו”ט, …

קניית פרחים לאשה כשיש חשש סביר שנקטפו במהלך חוה”מ לקריאה »

חלות-של-שבת-ששכחו-להפריש-מהם-חלה

חלות של שבת ששכחו להפריש מהם חלה

שאלה: בעל הבית שבא לקדש בליל שבת, ולפתע נזכרה אשתו שהחלות שעל השלחן שאותם הכינה ביום שישי, היא שכחה להפריש מהן חלה מה דינם של חלות אלו ומה תקנתם?  תשובה: אשה שכחה להפריש חלה מערב שבת מחמת הטרדות, אין היתר להפריש חלה בשבת וכל הלחמים הם מוקצה מחמת גופן ואסור לטלטלן אף לצורך מקומן, וכן …

חלות של שבת ששכחו להפריש מהם חלה לקריאה »

אם שייך איסור לא ילבש כשאשה נושאת נשק

אם שייך איסור לא ילבש כשאשה נושאת נשק

שאלה: האם מותר לאשה לשאת על עצמה נשק, או שמא יש בזה איסור משום “לא ילבש”? תשובה: מותר לאשה לשאת על עצמה נשק ואין בזה משום איסור “לא ילבש” הנה על פי תורתינו הקדושה אסור לגברים ללבוש בגדי נשים, וכן אסור לנשים ללבוש בגדים המיוחדים לגברים. ואפילו באחד מן הבגדים אסור. שאף על פי שניכרים …

אם שייך איסור לא ילבש כשאשה נושאת נשק לקריאה »

ברכת-הגומל-למי-שניצל-מתופת

ברכת הגומל למי שניצל מתופת

שאלה: מי שנסע נסיעה קצרה שהיא פחות משבעים ושתים דקות, וקרתה לו תאונת דרכים קשה וניצל בנס, או שניצל בנס גדול ממחבלים, האם צריך לברך ברכת הגומל?   תשובה: מי שנעשה לו נס וניצל, כגון שעשה תאונת דרכים קשה או פגעו בו מחבלים, ויצא משם בריא ושלם כאחד האדם, הרי הוא פטור מלברך ברכת הגומל, …

ברכת הגומל למי שניצל מתופת לקריאה »