אקטואליה בהלכה

אקטואליה בהלכה

זכויות יוצרים בהלכה

בס"ד שלום וברכה שאלה: האם מותר לצלם עבור הילדים מחוברת צביעה הנמצאת בבית . האם יש איסור הלכתי מעבר לזכויות השמורות? תשובה: ראשית, אציין שאין בתשובה זו התייחסות לחוק זכויות יוצרים אלא התייחסות הלכתית בלבד. ככל שהחוק אומר אחרת, יש להקפיד על קיום החוק. בשו"ת הרמ"א סימן י מביא כי איסור הפרת זכויות יוצרים הוא …

זכויות יוצרים בהלכה לקריאה »

האם מותר להתפלל דרך מכשיר הטלפון

נשאלו בבית ההוראה 'שערי הלכה ומשפט' לקראת ימי החנוכה ובכלל האם אפשר להתפלל מתוך פלאפון כדי לא לשכוח הוספות למיניהם שיש בתפילה, או שמא אסור להחזיק דבר בידיו בשעת התפילה מלבד סידור. איתא במסכת ברכות (כג ע"ב) תנו רבנן: לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל. ע"כ. ופירש רש"י תפילין וס"ת מפני שטרוד …

האם מותר להתפלל דרך מכשיר הטלפון לקריאה »

בעל שמטפל בילדים ביום הכיפורים האם פטור מן התפילה

שאלה שנשאלנו במסגרת בית ההוראה: אשה שצמה ביום הכיפורים ומטופלת בילדים ובעיצומו של יום אינה חשה בטוב מחמת הצום ונפלה למשכב עקב כאבי ראש וחולשה, או לחלופין יודעת בעצמה שאינה יכולה לצום רק באופן שתישאר בחדר ממוזג שכובה במיטתה כל אותו היום האם רשאי בעלה להישאר עימה כדי לעזור לה עם הילדים על מנת שתוכל …

בעל שמטפל בילדים ביום הכיפורים האם פטור מן התפילה לקריאה »

הסליחות מקורם ודיניהם

📌 *מקור ודיני מנהג אמירת סליחות לעדות השונות:* ערך : הרב איתיאל כץ   *רקע היסטורי:* החל בתקופת הגאונים (לערך בין המאה ה – 7 והמאה – 11) הונהג בכלל ישראל אמירת "סליחות" בעשרת ימי תשובה, הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בלבד (ראה טור, אורח חיים, תקפא). במספר מקורות נמצא כי אף בחודש אלול …

הסליחות מקורם ודיניהם לקריאה »

דין התחפושות בפורים

הנה מנהג התחפושת בפורים אין לו זכר בש"ס או במדרשי חז"ל ולא הזכירוהו גדולי הראשונים אלא הראשון שהזכיר מנהג זה הוא המהר"י מינץ[1] (סימן טו) ודבריו הובאו ברמ"א (סי' תרצו ס"ח) ומשם לשאר האחרונים. אך תדע שמנגד יש מן הפוסקים שאסרו מנהג זה בכל תוקף מטעם שאין מקורו קדוש אלא מן הגויים הביאוהו שהיו נוהגים …

דין התחפושות בפורים לקריאה »

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות?

תשובה: אמר שלמה המלך"לועג לרש חרף עושהו" (משלי י"ז ה) ולמדו חז"ל (סוטה מג:) שאסור לקיים מצוות בפני המתים שאם מקיימם זה כאילו לועג להם שהמתים אינם יכולים לקיימן מפני שהם פטורים מן המצוות  והיכול לקיימם הרי הוא כעשיר כנגד מי שאינו יכול לקיימם, ולאו דווקא ליד מת ממש אלא ה"ה בבית הקברות. (ברכות יח.) …

שאלה: האם מותר להתפלל בתוך בית הקברות? לקריאה »

שמות זהים לכלה ולחמות

נשאלתי על ידי בחור בתקופת השידוכין, א.האם מותר לצאת עם בחורה שיש לה אותו שם כמו שיש לאמו?ב. מה לגביי אותו השם אבל בצורה שונה, לדוגמא:אמא – רחל ולבחורה – רחלי, אמא – תמר ולבחורה – תמרה וכו' תשובה:בצוואת רבי יהודה החסיד הזהיר שלא לשאת אשה ששמה זהה לשם אמו, ואם נשאה יש לעשות שינוי …

שמות זהים לכלה ולחמות לקריאה »

האם מותר להניח פלסטר על פצע ביום השבת או שיש חשש בזה משום רפואה

נשאלתי על ידי אחד משכני האם מותר להניח פלסטר בשבת על חתך, או שמא יש לאסור משום רפואה בשבת. ומה הדין להסיר הפלסטר בשבת, וע"י זה יתלשו כמה שערות במקום החתך. איתא בירושלמי (מסכת שבת פרק במה אישה ה"ב) אמר רבי יוסי מכה שנתרפא נותנין עליה רטיה שאינו אלא כמשמרה ע"כ. והביאו ההגהות מיימוניות בפרק …

האם מותר להניח פלסטר על פצע ביום השבת או שיש חשש בזה משום רפואה לקריאה »

האם צריך לקבוע מקום לתפילתו כשמתפלל יחיד בביתו

בתקופה זו של הקורונה שיש אפשרות בה בתי הכנסיות יסגרו שנית, או לחילופין אדם חולה או מבודד בביתו האם כשמתפלל בביתו צריך שייחד לו מקום מיוחד בבית לתפילה כמו בבית כנסת, או דין זה שייך רק בבית כנסת. וכן גבי כל אדם שמכל סיבה שהיא אינו יכול להגיע לבית הכנסת וצריך להתפלל בביתו. איתא בגמ' …

האם צריך לקבוע מקום לתפילתו כשמתפלל יחיד בביתו לקריאה »

האם מותר לגדל כלב, ומה דין טיפולו בחול ובשבת

שאלה: בידוע שכיום משפחות רבות מגדלות כלבים לשעשוע ולשמירה, האם יש איסור הלכתי לגדל כלב? ואם מותר, איזה הלכות צריך לדעת בעניין גידול כלב? תשובה: שנינו בסוף פרק מרובה (בב"ק עט:) לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת ע"כ ופרש"י וז"ל מפני שנושך ומנבח ומפלת אשה מיראתו עכ"ל ע"ש ופסקו הטור …

האם מותר לגדל כלב, ומה דין טיפולו בחול ובשבת לקריאה »

כבוד אשתו ביותר ממה שיש לו

נשאלתי מאברך כולל שתורתו אומנתו ופרנסתו דחוקה לו ביותר, על מה שאמרו חז"ל בגמ' (חולין פד:) "ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו", אם הוא כפשוטו, ועליו ליכנס בחובות בכדי לקנות לאשתו את אשר תחפוץ. א)ראשית חכמה יש לציין שמה שאמרה הגמ' בחולין הנ"ל אינו שורת הדין אלא הנהגה טובה בעלמא, שכן בפשוטו כבוד אשתו, …

כבוד אשתו ביותר ממה שיש לו לקריאה »

האם מותר ללבוש מסכה בצבע וורד

שאלה: נשאלתי מחבר בקהילתנו אודות החיוב בתקופתנו ללבוש מסכה במקומות ציבוריים סגורים. ומספר שכך קרה לו: כשהגעתי לסופר שמתי לב שאין לי מסכה, וכשנגשתי לקנות מסכה מהקיוסק ליד, המוכר אמר שיש לו רק מסכות בצבע ורוד. ונפשו בשאלתו היא האם מותר ללבוש מסכה ורודה או שיש בזה משום 'לא ילבש גבר שמלת אישה'. תשובה: ראשית …

האם מותר ללבוש מסכה בצבע וורד לקריאה »