חגים וראש חודש

הדלקת-נר-חנוכה-בן-קודם-האב

הדלקת נר חנוכה בן קודם האב

שאלה: נשאלתי מבחור (אשכנזי) אשר סמוך על שולחן אביו, ובלילות חנוכה חוזר אביו לביתו בסביבות השעה עשר ואז מדליק נרות, האם ידליק נר חנוכה בזמן או ימתין לאביו שאלתו הייתה מבחינה מוסרית מחמת חשש פגיעה באביו שאולי יראה בכך רמז וביקורת שאינו נוהג כשורה. אמנם לכאורה יש לדון גם מבחינה הלכתית, הרי בעצם בהדלקת האב …

הדלקת נר חנוכה בן קודם האב לקריאה »

טבילה בליל ראש השנה

שאלה חל ליל טבילת אשתו בליל ראש השנה, האם מותרים בתשמיש המיטה, או ידחו את העונה לאחר ראש השנה. תשובה הנה כתב הסדר היום שראוי וכדאי למנוע עצמו מלשמש את מיטתו בשני הלילות של ראש השנה. וכתב השל”ה הקדוש (דף ריג ע”ב) וזה תמצית דבריו: שאם הוא ליל טבילתה של אשתו כמעט שהוא מצוה הבאה …

טבילה בליל ראש השנה לקריאה »

מתנת חג לאשה

שאלה הוריה של אשתו שלחו לה מחוץ לארץ בגדים לכבוד חג סוכות, האם יכול הבעל לצאת ידי חובת ‘ושמח את אשתו’ בקניית סט צלחות יוקרתיות, שיודע שהיא תשמח מאוד אם יקנה לה סט צלחות, שאמרה לו שהיא מאוד רוצה סט צלחות חדשות לשבת, או שמא קיום המצווה הוא רק בקניית בגד חדש לאשתו ולא בשאר …

מתנת חג לאשה לקריאה »

התרת נדרים לאשה

שאלה ביישוב בו אנו גרים עושים את התרת נדרים בערב ראש השנה ויום הכיפורים אחר הסליחות בחצות הלילה, ואין האישה יכולה לעזוב את הילדים ולבוא לבית הכנסת להתיר את נדריה, האם יכולה למנות את בעלה שליח להתיר את נדריה. תשובה הנה כתב מרן השו”ע ביורה-דעה סימן רכח (סעיף טז) צריך הנודר לבוא לפני המתירים כשיתירו …

התרת נדרים לאשה לקריאה »

טבילה בליל סוכות

שאלה חל ליל טבילתה בליל חג סוכות, האם מותר לבעל לישן בביתו חוץ לסוכה, או אינו יכול וצריך אחר-כך לילך לסוכה ולישן שם. תשובה הנה מרן השולחן-ערוך בסימן תרלט (סעיף ב) פסק אוכלים ושותים ‘וישנים’ בסוכה כל שבעה בין ביום ובין בלילה, ואין ישנים חוץ לסוכה אפילו שינת עראי. וכתב הרמ”א (שם) שנראה לו הטעם …

טבילה בליל סוכות לקריאה »

תשמיש בסוכה

בה”י שאלה: האם מותר למעשה לעשות תשמיש המיטה בסוכה? תשובה: לרוב הפוסקים, מותר לעשות את המצווה בסוכה, וזה לא נחשב לתשמיש בזוי, רק כמובן צריך לראות שזה מתאים, מבחינת צניעות, שאנשים לא יראו אותם ולא ישמעו אותם, וכן שלא יהיה שם פסוקים או ספרים, כי אם כן צריך לכסות אותם, כלי בתוך כלי, וראה במקורות …

תשמיש בסוכה לקריאה »

להניק ולחתל בסוכה

בה”י שאלה: האם מותר לאשה 1. להניק את בנה בסוכה? 2. ולהחליף טיטול לתינוק בסוכה? תשובה: 1. הנקה, מותר להניק בצניעות. 2. אסור להחליף טיטול בסוכה. מקורות: לגבי הנקה בספר תורת המינקת (עמ’ סה), וכן בספר כי בא מועד סוכה (עמ’ צו) בשם הגר”א וייס דמעשה ההנקה אינו מעשה ביזיון, ועוד מצוי שמניקים גם בסלון …

להניק ולחתל בסוכה לקריאה »

מצות ושמחת בחגך לנשים

שאלה: מי שבעלה לא קנה לה בגד, האם מוטל עליה לדאוג לשמחת החג שלה, עוד יש לדון במי שקשה לו לקנות בגד לחג או תכשיט לשמחת יו”ט, האם ישנה אפשרות לקיים מצוות ושמחת בחגך אצל האישה בצורה אחרת: תשובה: בדבר זה נחלקו הפוסקים האם מצוות ושמחת בחגך מוטל על האישה או על בעלה, אך במ”ב …

מצות ושמחת בחגך לנשים לקריאה »

מצטער הפטור מהסוכה

בס”ד שאלה: האם אדם מבוגר שמתגורר בקומה גבוה, וקשה לו לרדת לסוכה מחמת שאין לו מעלית והוא מאוד מצטער מזה וגורם לו חולשה האם פטור מן הסוכה. תשובה: נראה שנידוננו הוא תלוי האם “מצטער פטור מן הסוכה” הוא רק שהסוכה גורמת לו צער וכשיוצא ממנה אין לו צער וכמו שכתב מר”ן השו”ע(סימן תרמ סעיף ד) …

מצטער הפטור מהסוכה לקריאה »

אכילה לשיעורים ביום הכיפורים לחולה שספק אם הוא בכלל חולה שיש בו סכנה

ב”ה מוצאי יום הכיפורים תשפ”ד. אכילה לשיעורים ביום הכיפורים לחולה שספק אם הוא בכלל חולה שיש בו סכנה עמדתי ואתבונן איזו דרך ישכון לנו בטח במה שאנו נשאלים מידי שנה בשנה בכל ערב יום הכיפורים בשנים האחרונות משואלים רבים אם הם חייבים לצום או להיפך חייבים לאכול לשיעורים בהיות וע”פ הנתונים שהם מציגים בפנינו יש …

אכילה לשיעורים ביום הכיפורים לחולה שספק אם הוא בכלל חולה שיש בו סכנה לקריאה »

ארבעת המינים לקטן

ארבעת המינים לקטן שאלה: שלום וברכה. בני הגדול כבר בן 6 שנים, האם אני צריך לקנות לו ג”כ ארבעת המינים? וא”כ האם יש ענין להחמיר לקנות לו סט מהודר? תשובה: קטן היודע לקיים מצות לולב ע”פ הנענועים שתיקנו חז”ל [מעלה ומוריד, מוליך ומביא], חייב אביו לחנכו לזה. ומעיקר הדין די לאב שיתן לבנו את ארבעת …

ארבעת המינים לקטן לקריאה »

אתרוג כשר לאשכנזים ופסול לספרדים

אתרוג כשר לאשכנזים ופסול לספרדים שאלה: האם ניתן לקנות אתרוג כשר שעליו חותמת בד”ץ אשכנזי, או שאין מה לחשוש? תשובה: אין לקנות אתרוג כשר ע”י כשרות אשכנזית, שמא יש עליו שתי נקודות שחורות [או לבנות] הסמוכות אחת לשניה או עכ”פ אינם ברוב שטח האתרוג, שלאשכנזים הוא כשר ולספרדים הוא פסול. המדובר הוא על אתרוג סגור …

אתרוג כשר לאשכנזים ופסול לספרדים לקריאה »